Kapos ART Képző- és Iparművészeti Egyesület                            A Kapos ART 
Képző- és Iparművészeti Egyesület
2023. évi működését a
Magyar Művészeti Akadémia
támogatta.
 
 
 
 
 
 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város
 
 
  Szigetvár Város Önkormányzata
 
 
 Magyar Képzőművészeti és Iparművészeti Társaságok Szövetsége
 

 

 b_360_360_0_00_images_M_images_KART-tagok_palinkas-mariann_Hernesz_Jnos-Portr.jpg

 

1965-ben végeztem a Pécsi Pollack Mihály Építőipari Technikumban és kaptam meg építőipari technikusi oklevelemet.

 

1965-ben kezdtem el dolgozni a Somogy Megyei Tervező Vállalatnál mint szerkesztő technikus. Ez a csapat volt hosszú éveken át a tervezői szakma élén, rengeteg pályázat megnyerésével büszkélkedhetett. 15 évig dolgoztam itt, mely évek alatt rengeteg épület tervezésében és kivitelezésében vettem részt, komoly szakmai gyakorlatot szereztem.

 

1980-ban hívtak a Kaposvári Csiky Gergely Színházhoz műszaki vezetőnek, azzal a szándékkal, hogy a megszerzett szakmai-építőipari tapasztalatomat felhasználva közreműködjek a várható színházi rekonstrukciós munkálatok levezénylésében. Munkámhoz tartozott még a színház műszaki gárdájának irányítása, díszletgyártás és a színház épület üzemeltetése. A színház színvonalas programjainak és elismertségének köszönhetően zajos szakmai sikereket ért el , melynek következtében Európa szerte ismert lett és meghívást kapott sok-sok országba. Mivel a külföldi vendégjátékokon és fesztiválokon magam feleltem a műszaki lebonyolításért, így többször alkalmam volt e helyeket felkeresni, illetve tanulmányozni. (Franciaország, Lengyelország, Németország, a volt Szovjetunió, a volt Jugoszlávia, stb.)

 

1980-ban felvettek a Pécsi Polláck Mihály Műszaki Főiskolára (építész üzemmérnöki szakra), amelyet 1984-ben el is végeztem. A diploma átvétele után kineveztek a színház főmérnökévé.

A pécsi főiskolával párhuzamosan elvégeztem a Budapesti Színházművészeti Főiskola Felsőfokú színházi mérnökképzőjét, ahol 1985-ben kaptam diplomát.

 

1984-ben beindult a színház rekonstrukciós munkáinak előkészítése, tervezésének megindítása. (Kiemelt műemlék az épület!) A terveket a budapesti Kommuber Vállalat készítette az általam összeállított tervezési program alapján. A kivitelezést nemzetközi tender kiírás követte, melynek nyertese az akkori Jugoszlávia két prominens vállalata az INGRA Zágreb és a ZAGORJE Varasdin nyerte meg. A kivitelezési munkák megkezdésekor az akkori Somogy Megyei Tanács Elnöke Dr. Gyenesei István kinevezett megyei építési biztossá, feladatul szabva a pontos és I. osztályú kivitelezést, a határidő betartását, melyet18 hónapban határoztak meg. A színház felújítási munkái 1986-os áron 7,4 millió USA dollárvolt. A színházat sikerült vezetésemmel határidőre, megfelelő minőséggel átadni 1988 márciusában, melyért magas állami kitüntetést és az EÖTVÖS Alapítványtól, pályázatomra, egyhónapos Amerikai Egyesült Államok szóló ösztöndíjat kaptam. Ez év szeptemberében tanulmányozhattam a New-York-i színházak és kiszolgáló vállalatok műszaki felépítését és működését. (1992 tavaszán újból New-York-ban voltam 20 napos tanulmányúton, amely azonban már építészeti út volt!) A színházi főmérnöki működésem alatt több mint 100 színpadi produkcióban vettem részt a több mint 10 év alatt ez egybe esett a Kaposvári Csiky Gergely színház ún. aranykorával, amelyre nagyon büszke vagyok!

 

1990-ben, már beüzemelve a színházat, hívtak a pár éve alakult osztrák-magyar vegyes vállalathoz (P W Kft.) termelési főmérnöknek, ahol a cég tervezési és kivitelezési munkáit irányítottam itthon és külföldön. Sajnos a cég magyar igazgatójával a szakmai viszonyom megromlott, mert másképpen képzeltem el a cég hazai jövőjét és így elváltunk egymástól!

Az idő engem igazolt, mert a cég osztrák tulajdonosa a magyar igazgatót pár hónap múlva elküldte a cégtől!

 

1991-ben megkerestek a Pannon Kastély Rt-től, ahol a manager-főmérnöki állást ajánlották fel. A feladatom volt a megyében és megyén kívül található kastélyok állagvizsgálata és hasznosítási tanulmányterveinek elkészítése. Egy év után sajnos a tulajdonosok (a pénzügyi előírások változása miatt) úgy döntöttek, hogy a céget felszámolják. Ekkor egy társammal egy üzemeltető-építőipari Kft.-t alapítottunk, amely két évig működött, majd a céget szintén felszámoltuk. Közben már egy pécsi magáncégnek terveztem (ARCHITECHNO Gmk) több épületet és belsőépítészeti munkákat, mely kapcsolat 10 évig tartott.

 

1991-ben felvettek a beadott referenciamunkáim alapján a Magyar Építészek Szövetségébe ahol az 513-as tagsági számot kaptam.

1991-ben először mellékfoglalkozásként, majd később főfoglalkozásként megalapítottam a saját tervező és kivitelező cégemet (ÁTRIUM egyéni vállalkozás) amely 1997-ig működött. A pénzügyi szabályzók miatt 1997-ben átalakult a cég Kft.-vé melynek jelenlegi megnevezése ÁTRIUMS Építőipari Szolgáltató Kft. 7400 Kaposvár Kossuth u. 91. Azóta a cég sok-sok tervezést és kivitelezést végzett és stabil körülményeket teremtett magának az építőipari piacon. A Kft.-nek tulajdonosa és egyben ügyvezető igazgatója vagyok megalakulása óta. A cég 2012-ben elnyerte az Év Vállalkozója és cége címet az Iparkamarától az eddig elvégzett tervezési és kivitelezési munkákért! A cégem az idén múlt 25 éves és változatlanul folytatja tevékenységét, de már csak tervezéssel foglalkozik!

 

2005-ben elvégeztem a Debreceni Egyetem kaposvári kihelyezett tagozatán az EU. Műszaki ellenőri két éves posztgraduális továbbképzését ahol oklevelet kaptam.

2006-ban és 2007-ben a Kaposvári Egyetem Művészeti kar Dékánja Dr. Leitner Sándor felkérésére elkészítettem a Látványtervezői tanszék színház technikai, illetve díszlettervezői akkreditációs pályázatát, amelyet elfogadtak és két évig mint óraadó tanár tanítottam a hallgatókat.

 

1995-ben alapító tagja lettem a Somogy Megyei Építész Kamarának, ahol a kamarai tagsági számom: É-1 / 14-0095.

 

2003-tól megszereztem a magánszakértői képesítést az építészeti részterület – épületszerkezet részterület és a beruházás lebonyolítás és beruházás előkészítés – levezetés szakterületen (SZÉSZ-1 14-0095, SZÉSZ-2 14-0095, SZÉSZ -7 14-0095)

2000–től Felelős Műszaki Vezetői engedély MV-Ép/A-MÉK 14-10141 és Magasépítési Műszaki Ellenőr engedély ME-ÉI-MÉK 14-20098 számokon megszerezve és alkalmazva!

 

2000 évtől több kiemelkedően jelentős építési munkát irányítottam mint pl. Lakics Kft. Kaposvár  30.00 m2-es új ipari csarnok építési műszaki ellenőre (1,5 milliárd Ft), majd az irodaházuknak tervezője és kivitelezőjeként is dolgoztam. (80 millió Ft) Műemlékileg védett épületek közül az alábbi helyeken és építkezéseken voltam felelős műszaki vezető az utóbbi években: Felsőmocsoládi kastély tetőtér beépítésénél, a Batéi kastély teljes körű külső és belső felújításánál, a Kisbárapáti templom külső felújítási munkálatainál, Kaposvári tervezési munkáim közül kiemelkedik a Fő utcában (az Anna iskolával szemben) a volt Hungária Biztosító Irodaépülete, a volt Sáév telepen egy  3600 m2-es csarnoképület tervezése kivitelezésének irányítása, a Lakics Kft. Izzó utcai új csarnoképületének (K+ F csarnok  2200 m2-es) tervezése. Kaposváron több tucat családi lakóházat terveztem és nagyon sok lakás korszerűsítésének és berendezésének tervezésében és kivitelezésében vettem részt mint tervező és mint kivitelező! A szakmámat nagyon szeretem és ezért is dolgozom majd 76 évesen, pihenni még ráérek, várnak tervezési feladatok változatlanul!

 

 

Hernesz János

építészmérnök - vezető tervező - műszaki szakértő                                        

ÁTRIUMS Kft. Kaposvár Kossuth utca 91. szám